Selectarea trainerilor pentru livrarea serviciilor de instruire

15.02.2018 16:19 — 26.02.2018 16:00 Eveniment 353 vizualizări
Selectarea trainerilor pentru livrarea serviciilor de instruire

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea trainerilor / grupurilor de traineri pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților OSC din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia și Basarabeasca în cadrul proiectului ”Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER”
CONTEXT
I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul ”Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”  în colaborare cu asociația obștească ”Pro Cooperare Regională” din resursele financiare ale Fundației elvețiene HEKS-EPER Moldova. Scopul proiectului este dezvoltarea comunităților rurale din sudul Republicii Moldova prin aplicarea principiilor și abordării LEADER. Un obiectiv separat al proiectului este dezvoltarea capacităților reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) pentru consolidarea rolului de participare în dezvoltarea locală și intercomunitară.
Sesiunile de instruire se adresează reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC-uri) din comunitățile rurale ale raioanelor de sud în care se realizează proiectul - Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia și Basarabeasca. Participanții la evenimentele de formare vor fi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, cooperativelor, asociațiilor profesionale, asociațiilor de economii și împrumut, asociațiilor ale producătorilor agricoli, asociațiilor de întreprinzători și altele care activează la nivel local și sunt interesate în consolidarea capacităților organizaționale. OSC-urile, care se vor implica activ în activitățile de instruire vor fi susținute ulterior și în elaborarea strategiilor de dezvoltare instituțională alături de experții contractați de proiect.
La această etapă CRAION CONTACT-Cahul  anunță concurs de selectare a experților pentru pregătirea și livrarea a 6 training-uri pentru grupuri de 25 participanți, reprezentanți ai OSC, în următoarele domenii:

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:
- Să elaboreze conceptul și metodologia trainingurilor;
- Să livreze trainingurile, aplicînd metode activ-participative;
- Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română și rusă, la necesitate;
- Să elaboreze și să prezinte raport narativ după fiecare sesiune de instruire.
Perioada de realizare a sarcinilor: lunile martie -mai 2018;
Cerințe fată de candidați:
- Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a OSC-urilor;
- Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
- Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;
- Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
- Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.
Aspecte organizaționale
CRAION CONTACT-Cahul va lansa suplimentar un concurs de identificare și selelctare a OSC-urilor interesate de cursurile de instruire, astfel grupul selectat va fi unul stabil pentru toate modulele propuse.
Conceptul, structura și metodologia trainingurilor vor fi elaborate de experții selectați reieșind din cerințele CRAION CONTACT-Cahul.
CONTACT-Cahul va asigura logistica evenimentelor instructive.
Persoanele interesate pot depune personal sau prin e-mail dosarul la concurs care va conține:
1. CV-ul;
2. Oferta tehnică (viziunea executării      sarcinilor și metodologiei de activitate);
3. Oferta financiară.
Termenul limită de prezentare a ofertei: 26 februarie 2018, orele 16.00.
Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă la următoarea adresă: Centrul CONTACT-Cahul, str. 31 August 4B/3, MD-3909, Cahul, Republica Moldova. Dosarul poate fi expediat și prim e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com, cu mențiunea ”Instruire program LEADER”.
Telefon de contact: 0 299 84842, 84843.
Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv.

Location: Moldova, Cahul, str. 31 August 4B/3, 0 299 84842, Centrul CONTACT-Cahul

15.02.2018 16:19 — 26.02.2018 16:00

Intrare: Gratis

https://www.facebook.com/contactcahul/

Location
Țara
Moldova
Localitatea
Cahul
Adresa
str. 31 August 4B/3
Alte date
0 299 84842
Instituția
Centrul CONTACT-Cahul

Comentarii

Pentru a adăuga comentarii trebuie să fiți autentificați

Autоr

Înregistrare la eveniment


Abonare