Desfășoară un stagiu de practică în Parlamentul Republicii Moldova

28.09.2018 21:39 Familie & Educatie 535 vizualizări
Desfășoară un stagiu de practică în Parlamentul Republicii Moldova

Vrei să desfășori un stagiu de practică într-0 instituție de stat? Acum ai posibilitatea. Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii pentru sesiunea de toamnă 2018, pentru studenții în anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, precum și reprezentanţii societăţii civile.

Legislativul oferă 25 de locuri în secretariatele comisiilor permanente și în cadrul direcțiilor din Secretariatul Legislativului. Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.

Condiții de participare:

 • vârsta de până la 30 de ani;
 • să cunoști limba română și o limbă de circulație internațională;
 • să nu ai antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;
 • să ai media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, dacă ești angajat, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale;
 • nu trebuie să fii soţul/soţia, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică.

Dosarul de participare la concurs va include obligatoriu:

 • formularul de participare;
 • scrisoare de recomandare;
 • scrisoare de intenţie;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
 • copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
 • copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;
 • certificat medical (forma 086-2/e).

Dosarul de concurs va fi depus, personal sau prin poștă, până pe data de 28 septembrie, la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (februarie – iulie și septembrie – decembrie). Parlamentul desfășoară programe de stagii din 2014.

Location: Moldova, Cahul

28.09.2018 21:39

Intrare: Gratis

Location
Țara
Moldova
Localitatea
Cahul

Comentarii

Pentru a adăuga comentarii trebuie să fiți autentificați

Autоr

Alina Casianu

Alina Casianu

Articole: 399

Expediază scrisoare

Telefon: 069222075

Înregistrare la eveniment


Abonare